நாட்டில் நடைமுறைக்கு வரும் பத்து புதிய திட்டங்கள்!

நாட்டில் நடைமுறைக்கு வரும் பத்து புதிய திட்டங்கள்!

நாட்டில் செயற்படுத்தப்படவுள்ள புதிய திட்டங்கள் தொடர்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த புதிய திட்டங்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

334 மில்லியன் ரூபா பெறுமதி
இதற்கமைய அடுத்த வருடம் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதியுதவியுடன் 334 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான 10 திட்டங்களை செயற்படுத்தப்படவுள்ளது.

2023க்கான செயற்திட்டத்தில் ஒன்பது வெளிநாட்டு நிதியுதவி திட்டங்கள் மற்றும் ஒரு உள்ளூரில் நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டம் ஆகியவை உள்ளடங்குகின்றன.

இதில் சரியான நெறிமுறையை நடைமுறைப்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுதல், தேசிய அறிக்கையிடல் செயல்முறை, விவசாய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பை நிறுவுவதன் மூலம் நிலச் சீரழிவைக் குறைத்தல் போன்ற செயற்திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

இதேவேளை பிளாஸ்டிக் கழிவு முகாமைத்துவம் , நிலையான மேலாண்மை ஒரு நிலையான வழியில் நுண்ணிய பிளாஸ்டிக், பாதரசம்-கழிவு மேலாண்மை, வேளாண் காடுகளுக்கான வெளிப்படையான சட்டகம் மற்றும் பிற நிலப் பயன்பாடு மற்றும் இலங்கையில் வீட்டுக் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவையும் அதில் உள்ளடங்குகின்றன.

இந்த திட்டங்களைத் தவிர, சுற்றுச்சூழலுடன் தொடர்புடைய நான்கு வேலைத்திட்டங்களை இந்த வருடத்திற்குள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மேலும் 245 மில்லியன் ரூபாவை செலவழிக்க அமைச்சு எதிர்பார்த்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

CATEGORIES
Share This